PRODUCT DISPLAY
                       产品展示
———
————
———
—————
———

无人机测绘


  人机摄影测量日益成为一项新兴的测绘重要手段,其具有续航时间长、成本低、机动灵活等优点,是卫星遥感与有人机航空遥感的有力补充。
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
联系电话:0771-5670780
广西省南宁市良庆区云英路8号五象总部大厦3号楼805室
企业公众号